تست های سناریو

گزارش SooSIT-19.04 شامل چندین سناریو تست با محوریت ابزارها، توپولوژی و موارد استفاده Soodar میشود. تمامی این تست‌ها در محیطی فیزیکی و سخت افزاری اجرا میگردند.

اگر بخواهیم خلاصه‌ای بر روی تست‌های اجرا شده در این گزارش را داشته باشیم، این تست‌ها به صورت زیر میباشند:

  1. Soodar Performance: تست‌های کارایی Soodar بر روی بستر‌های تست فیزیکی مهیا شده در Amnesh اجرا شده‌اند و بر روی کارایی Soodar Data Plane در یک توپولوژی NIC-to-NIC متمرکز شده اند. در حال حاضر این تست‌ها بر روی سخت افزار Soodar مدل 4001 و با سیستم عامل SoodarOS-19.04 اجرا شده اند. همچنین از نرم افزار TRex به عنوان مولد ترافیک( Traffic Generator) استفاده شده است. تمام داده‌های تست SooSIT به صورت خودکار از روی خروجی output.xml پلتفرم RF استخراج شده‌اند.

ابزار SooSIT شرکت Amnesh بر پایه محصول CSIT از شرکت FD.io میباشد که خود این محصول بر پایه دو پلتفرم کدنویسی RF و Python2.7 میباشد.