بستر فیزیکی تست

تمام تست‌های کارایی SooSIT که در این گزارش آمده‌اند بر روی بستر سخت افزاری واقعی که در شرکت Amnesh تعبیه شده اند اجرا شده اند. توپولوژی مورد استفاده در این تست‌ها به صورت زیر میباشد:

2- Node Topology: شامل یک روتر Soodar به عنوان SUT (System Under Test) و یک سرور به عنوان TG (Traffic Generator) میشود. هر دوی TG و SUT به صورت ring به یکدیگر متصلند.

در حال حاضر از دو محصول Soodar 4010 به عنوان TG و SUT استفاده میشوند. ممکن است در ادامه مستندات، از SUT با نام DUT (Device Under Test) نیز نام برده شود.