امکانات پایه

پروتکل های مسیریابی

NAT

SLA

Qos

ACL

VRF

MPLS

تونل ها

ویژگی های L2

تنظیمات کاربری

پشتیبان گیری و بازنشانی تنظیمات

بروزرسانی

مانیتورینگ

تنظیمات لاگ

اتصال از console

تنظیمات امنیتی

Tune

capture کردن بسته ها

برخی دستورات خاص

ارتباط با Cisco

ارتباط با MikroTik