در حال حاضر فقط یک کاربر به نام admin بر روی روتر های سودار فعال می باشد . این همان نامی است که برای ارتباط ssh استفاده می شود

تغییر پسورد کاربر admin

برای تغییر پسورد کاربر admin از دستور زیر استفاده می‌کنیم :

soodar(config)# password
Changing password for admin.
(current) UNIX password: 
Enter new UNIX password: 
Retype new UNIX password: 

تغییر پسورد enable

برای تغییر پسورد Enable از دستور زیر استفاده می‌کنیم :

soodar(config)# enable password
Password:
soodar(config)#

تغییر پسورد enable config

برای تغییر پسورد enable config از دستور زیر استفاده می‌کنیم :

soodar(config)# enable config password
Password:
soodar(config)#

ذخیره پسورد به صورت رمز شده

کافی است دستور زیر را وارد نمایید تا پسورد ها در تنظیمات به صورت رمز شده ذخیره و نمایش داده شود :

soodar(config)# service password-encryption

نکته

اگر این دستور را no کنید و بخواهید رمز شدن پسورد ها را غیر فعال کنید تمامی پسورد هایی که تنظیم کرده اید حذف می شود و باید مجدد آن ها را تنظیم کنید .

تعیین حداقل طول پسورد

به صورت پیش فرض رمز های enable , config باید حداقل 8 کارکتر باشد . می توانید طول پسورد را به عددی بزرگتر تغییر دهید :

soodar(config)# security passwords min-length 12

و همچنین می توان این تنظیم را با دستور زیر غیر فعال کرد :

soodar(config)# no security passwords min-length 8

تغییر ip پورت SSH

به صورت پیش فرض پورت ge0 (اولین پورت) با آدرس 192.168.1.55 و نت مسک 24 برای ssh در سودار تنظیم شده است و شما در صورت نیاز می توانید آن را تغییر دهید .

بازیابی رمز کاربر (رمز ssh)

اگر رمز عبور روتر را فراموش کردید برای تنظیم مجدد آن باید از ایمیج ریکاوری سودار استفاده کنید . این ایمیج باید روی یک فلش به صورت bootable نوشته شود و پس از آن فلش را به روتر متصل کنید و از روی آن بوت شوید . بعد از اینکه روتر از روی فلش بوت شد شما گزینه هایی برای ریست کردن می بینید و می توانید رمز عبور و همچنین تنظیمات روتر را ری ست کنید .

نکته

✔️ دقت شود با ری ست کردن رمز عبور ، رمز عبور شما به admin تغییر می کند .
✔️ ریست کردن تنظیمات فقط تنظیمات روتری را به حالت پیش فرض بر می گرداند و تنظیمات سیستمی مانند رمز عبور کاربر و ساعت سیستم و کلیدها و … تغییر نمی کند .
✔️ با ریست کردن تنظیمات در اینترفیس ge0 شما (اولین اینترفیس روتر) ip به آدرس 192.168.1.55/24 تنظیم می شود .