بروز رسانی نرم افزار روتر

سودار از mender به عنوان سیستم بروز رسانی استفاده می کند . بروز رسانی به دو صورت online و offline انجام می شود و در صورت بروز مشکل در بروز رسانی به نسخه قبلی soodaros که از آن استفاده می کردید بر می گردید .

بروز رسانی آنلاین

بروز رسانی آنلاین از سروری که بدین منظور فراهم می شود صورت می پذیرد و به صورت پیش فرض غیر فعال است . زمانی که بروز رسانی فعال شود روتر به طور خودکار چک می کند که در سرور بروز رسانی وجود دارد و اگر بروز رسانی در سرور وجود داشته باشد عملیات بروز رسانی در روتر به طور خودکار انجام می شود .

تنظیم dns server

برای دسترسی به update server از طریق domain name باید ابتدا آدرس dns server را در روتر به شکل زیر تنظیم کنید :

soodar1(config)# ip name-server 8.8.8.8

فعال کردن بروز رسانی

الف) تنظیم url سرور بروز رسانی

soodar1(config)# system update server-url https://update.soodar.ir

ب) برای تنظیم بازه زمانی که روتر باید چک کند که آیا بروز رسانی جدید داریم :

soodar1(config)# system update update-poll-interval 60

با دستور فوق هر ۶۰ ثانیه چک می شود که اگر بروز رسانی جدیدی داریم روتر خودش را بروز کند

ج)‌ با دستور زیر هر ۱۲۰ ثانیه اطلاعات اینترفیس ها و اطلاعات سیستمی روتر نظیر mac و برخی اطلاعات سخت افزاری برای سرور بروز رسانی ارسال می شود :

soodar1(config)#system update inventory-poll-interval 120

د) با دستور زیر بروز رسانی آنلاین فعال می شود .

soodar1(config)# system update enable

برای غیر فعال کردن بروز رسانی هم باید دستور زیر را وارد کنید :

soodar1(config)# no system update enable

مشاهده تنظیمات بروز رسانی

به دستور زیر می توانید تنظیمات فعلی بروز رسانی را مشاهده نمائید :

soodar1(config)# do sh system update 
Online update details:
======================
 * Update status: Enabled
  * Server URL: https://sooman.net.ir
  * Poll inventory updates each 120 seconds
  * Poll updates each 60 seconds

نکته

دقت داشته باشید پس از انجام تغییر در بروزرسانی آنلاین توسط دستورات بالا حتما تنظیمات را write کنید .

بروز رسانی آفلاین

باید از یک حافظه خارجی متصل به سیستم (usb flash) برای بروز رسانی استفاده نمایید مراحل کار به شکل زیر است :

۱. فلش را به روتر متصل کرده و دستور زیر را وارد نمایید و لیست فایل های بروز رسانی که در مسیر root فلش قرار دارد را مشاهده کنید :

soodar1(config)# system update offline list

مثال:

n1(config)# system update offline list
1 rls-20
2 rls-21
3 rls-21.1

۲. سپس دستور زیر را برای بروز رسانی وارد نمایید :

n1(config)# system update offline install ARTIFACT

که پس از آن بروز رسانی از روی فلش آغاز خواهد شد . ARTIFACT آدرس فایل بروز رسانی بدون پسوند (.mender) است که در فلش قرار دارد .

۳. پس از پایان یافتن مرحله قبل ، ابتدا فلش را از سیستم جدا کرده و سپس روتر را ری بوت نمایید .

۴. پس از بالا آمدن روتر اگر مشکلی در بروز رسانی رخ نداده بود و تمایل داشتید این نسخه در روتر اعمال شود می توانید با دستور زیر بروز رسانی را تایید نمایید در غیر این صورت روتر را ری بوت نمایید (تا به نسخه قبلی روتر برگردید) :

soodar1(config)# system update offline commit

نکته

در زمان بروز رسانی آفلاین به نکات زیر دقت کنید :

۱. بروز رسانی آنلاین را غیر فعال کنید (no system update enable)

۲. در زمان ری بوت شدن نود هیج حافظه خارجی و فلشی به روتر متصل نباشد