Monitoring

snmp

روتر سودار از پروتکل snmp پشتیبانی می کند . شما می توانید با تنظیم snmp-server روتر سودار را مانیتور کرده و پارامتر های مربوط به اینترفیس ها و دیگر بخش های روتر را مانیتور نمایید

soodar1(config)# snmp-server user USER auth <md5|sha> PASSWORD [priv des56 PRIV]

loki

تنظیم کردن loki به شکل زیر می توانید لاگ های روتر را به سرور مانیتورینگ ارسال نمایید :

soodar1(config)# log syslog <server address> loki port 3100

prometheus

کلیه متریک های سیستمی از قبیل cpu , ram , disk , network traffic , … و همچنین متریک های مربوط به dataplane سودار در دسترس قرار دارد و می توانید آن ها دریافت نموده و در محیطی مانند grafana که از data source prometheus پشتیبانی می کند به صورت نمودار های گرافیکی در دشبورد نمایش دهید و تحلیل بسیار خوبی از وضعیت روتر داشته باشید .

فعال کردن سرویس مانیتورینگ

برای ارسال لاگ ها توسط loki و همچنین فعال کردن prometheus باید سرویس soomon فعال شود :

soodar1(config)# system service enable soomon

در ادامه چند پنل از مانیتورینگ را مشاهده می کنید :

اطلاعات منابع سیستم mon1 نمودار ترافیک اینترفیس ها mon2 پنل لاگ های قطع و وصلی تونل وایرگارد mon3 نمودار میزان cpu مصرفی پروسس های مهم روتر mon4 جدول ARP اینترفیس ها mon5 نمودار io مربوط به disk mon6