capture کردن بسته ها

گاهی اوقات لازم است بسته های در حال عبور روتر را رصد کنیم تا بتوانیم علت رفتار نامطلوب روتر را بیابیم . در روتر سودار شما می توانید به دو شکل این کار را انجام دهید . در capture شما بسته های رد و بدل شده در اینترفیس ها را می توانید capture کنید و سپس با export کردن در سیستم دیگر ، آن ها را مشاهده و تحلیل نمایید . در حالت dispatch trace اطلاعات بیشتری در مورد بسته ها و مسیرهایی که بسته در dataplane طی می کند ارائه می دهد که این اطلاعات برای گزارش به تیم پشتیبانی سودار جهت رفع مشکل احتمالی مفید است و ممکن است برای ادمین شبکه خیلی مفید و قابل توجه نباشد . بنابراین ادمین شبکه بیشتر از capture استفاده می کند و بسته ها را پش از انتقال به دستگه دیگر با نرم افزارهای تحلیل شبمه مانند wiresharsk می تواند بسته های ورودی و خروجی به روتر را مشاهده کرده و برای رفع مشکل احتمالی تصمیم بگیرد .

capute

 soodar# monitor capture ?
 direction Packets direction to capture      
 export   Export Buffer      
 interface Interface      
 limit   Limit number of packets to capture      
 start   Enable Capture      
 stop    Disable Capture      

direction: می توان بسته های ورودی یا خروجی یا هردو که به اینترفیس خاص یا همه اینترفیس ها وارد/خارج می شوند را ضبط کرد

export: انتقال فایل ذخیره شده به کامپیوتر دیگر با این گزینه انجام می شود .

interface: اینترفیسی که قصد گوش دادن در آن را دارید

limit: تعدا بسته هایی که باید ضبط شوند را می توانید محدود کنید

start: شروع به گوش دادن می کند

stop : به گوش دادن خاتمه می دهد و فایل را ذخیره می کند

مثال : در این نمونه capture در اینترفیس ge1 و بسته های ورودی و خروجی (both) و با محدودیت حداکثر 1000 بسته start شده است :

soodar# monitor capture interface ge1 direction both limit 1000 start

بدین شکل نیز captrure کردن را متوقف می کنیم و

soodar# monitor capture stop
Write 274 packets to /tmp/capture.pcap, and stop capture...

soodar# 

و سپس برای بررسی بسته ها در سیستم دیگر آن را export می کنیم :

توجه

قبل از انتقال فایل به کامپیوتر دیگر باید به آن یکبارssh زده باشید و کلید آن در روتر وجود داشته باشد

soodar# monitor capture export scp:ubuntu@192.168.111.78:
Address or name of remote host [192.168.111.78]? 
Remote host user [ubuntu]? 
Remote host password [admin]? 
soodar# 

dispatch trace

در dispatch اینترفیس نداریم و dispatch در کل dataplane انجام می شود :

soodar# monitor dispatch-trace limit 200000 start
soodar# monitor dispatch-trace stop 
Write 728 packets to /tmp/dispatch_capture.pcap, and stop capture...

soodar# 
soodar# monitor dispatch-trace export scp:ubuntu@192.168.111.78:
Address or name of remote host [192.168.111.78]? 
Remote host user [ubuntu]? 
Remote host password [admin]? 
soodar# 

مشاهده فایل capture شده در خود روتر

با دستور زیر می توانید فایل های capture , dispatch-trace که با دستورات قبل در روتر ذخیره شده اند را مشاهده کنید و آن را تجزیه تحلیل نمایید :

 soodar# sh monitor capture
 soodar# sh monitor dispatch

در تصویر زیر یک نمونه فایل capture شده را می بینید که در cli روتر باز شده است :

termshark