برخی تنطیمات برای عملکرد بهتر روتر از لحاظ performance و کارایی می تواند در اختصاص memory cpu انجام گیرد تا روتر با توجه به کاربردی که دارد و منابع سخت افزاری که در اختیار دارد در بهترین حالت ممکن قرار داشته باشد .

control-palne

می توانید core های cpu را مدیریت کنید و مثلا core 2 را به engine سودار اختصاص دهید و دیگر پروسس ها از آن استفاده نکند

soodar(config)# system tune profile CONTROL_PLANE_TUNE
soodar(tune-profile)# control-plane 
soodar(tune-cp-cfg)# cpu exclusive 2
soodar(tune-cp-cfg)# memory max 1G

data-plane

در بخش data-plane هم تنظیماتی برای cpu و memory وجود دارد : برای مثال می توانید core3 از cpu را به data-palne اختصاص دهید :

soodar(config)# system tune profile DATA_PLANE_TUNE
soodar(tune-profile)# data-plane
soodar(tune-dp-cfg)# cpu main exclusive 3

یا حداکثر memory که data-plane می تواند به خود اختصاص دهد را محدود کنید :

soodar(tune-dp-cfg)# memory max 8G

interface mapping

همچنین تیون دیگری نیز برای map کردن نام اینترفیس ها وجود دارد . سیستم عامل سودار اینترفیس ها را طبق id کارت شبکه نام گذاری می کند . گاهی اوقات ممکن است چینش کارت های شبکه به گونه ای باشد که ترتیب اینترفیس ها درست نباشد (در واقع ID کارت های شبکه به ترتیب نباشد) اینجا شما می توانید با تیون کردن دستگاه ترتیب ها را اصلاح نمایید . در زیر یک نمونه تیون اینترفیس را مشاهده می کنید :

soodar(config)# system tune profile interface-mapping
soodar(tune-profile)# data-plane 
soodar(tune-dp-cfg)# map interface ge1 3
interface ge1 changed to interface ge3
soodar(tune-dp-cfg)#