مفهوم QOS

QOS یا Quality Of Service ویژگی است که با آن می توان یک سری مدییریت ها و محدودیت هایی روی ترافیک عبوری از روتر اعمال کرد به طوری که اگر ترافیکی در شرایط از قبل مشخص شده تطابق پیدا کرد سیاست تعیین شده مربوط به آن روی آن ترافیک اعمال گردد . این سیاست ها توسط مدیر شبکه و با توجه به نیاز های شبکه تعیین می شود .در روتر سودار شما می توانید با استفاده از QOS محدودیت در پهنای بند استفاده شده برای کاربران و یاشبکه های خاص اعمال کنید .

آموزش راه اندازی QOS در سودار

مثال : فرض کنید قصد داریم که ترافیک 2.1.1.10 به مقصد 1.1.1.10 را به پهنای باند 2Mb/s محدود کنیم :

3node

ابتدا باید یک class-map ایجاد کنیم که در آن مشخص شود چه ترافیک هایی را می خواهیم محدود کنیم و سپس سیاستی را که روی آن ترافیک قرار است اعمال شود مشخص کرده و در نهایت آن را در اینترفیس مورد نظر اعمال کنیم .

ایجاد class-map

با class-map ترافیک هدف خود را انتخاب می کنیم . می توانید از destination address یا source address یا access-list و یا ترکیبی از همه این ها استفاده کنید .در اینجا ما از source address , destination address استفاده کرده ایم :

soodar2(config)# class-map cmap
soodar2(config-cmap)# match destination-address 1.1.1.10/32
soodar2(config-cmap)# match source-address 2.1.1.10/32

نکته

  • دقت شود که class-map را می توان در دو حالت match-all و match-any ایجاد کرد . در حالت اول اگر تمامی رول های اضافه شده در class-map به طور همزمان در بسته ورودی تطبیق پیدا کند سیاست مورد نظر در آن اعمال می شود اما در حالت دوم کافی است یکی از رول های تعریف شده در class-map در بسته تطبیق پیدا کند (match شود) تا سیاست مورد نظر در آن اعمال گردد . حالت پیش فرض match-all می باشد .

  • اگر در یک policy ما دو کلاس داشته باشیم که رول های آن ها دقیقا یکی باشد policer آخرین کلاس اعمال می شود


ایجاد policy

در این بخش باید یک policy-map ایجاد کنیم در آن class-map که در مرحله قبل ایجاد شده را ، اضافه کنیم .سپس یک policy ایجاد کنیم که در آن حداکثر پهنای باند را مشخص می کنیم .

soodar2(config)# policy-map pmap
soodar2(config-pmap)# class cmap
soodar2(config-pmap-c)# police 2M conform-action transmit exceed-action drop 

در این دستور مشخص می شود که ترافیک تا 2M بدون مشکل انتقال یابد.اما اجازه نمی دهد که ترافیک بیشتر از 2M شود و ترافیک مازاد drop می شود.

اعمال policy در اینترفیس

سیاست ها تا زمانی که در اینترفیس اعمال نشوند روی ترافیک تاثیری ندارند . با وارد شدن به تنظیمات اینترفیس و انتخاب policy ایجاد شده (pmap) می توانید به شکل زیر سیاست مورد نظر را در اینترفیس اعمال کنید :

soodar2(config-pmap)# int ge2
soodar2(config-if)# service-policy pmap in

بررسی عملکرد QOS

برای نمونه ftpserver را در 2.1.1.10 اجرا کرده و فایل را از 1.1.1.10 دانلود می‌کنیم .

  1. باید سرعت دریافت فایل حدود 2M/s باشد .

  2. با حذف policy سرعت دانلود فایل به حالت عادی برگردد با دستور :

 soodar2(config-if)# service-policy pmap in

مشاهده policy ها در روتر

با استفاده از دستور زیر لیست تمامی policy های موجود در روتر را می توانید مشا هده کنید . اگر نام یک policy خاص را در انتهای دستور وارد کنید می توانید تنها همان policy را مشادهد کنید :

soodar2# sh policy-map 
Policy Map pamp
	Class cmap
		Police CIR 2097152 (bps) CB 524288 (byte) EB 734003 (byte) 
		Conform Action : Transmit 
		Exceed Action : Drop

فعال کردن log های qos

با دستور زیر می توانید Log های مربوط به qos را فعال کنید:

soodar1# debug qos event