تنظیمات کاربری

تنظیمات کاربری

در حال حاضر فقط یک کاربر به نام admin بر روی روتر های سودار فعال می باشد . این همان نامی است که برای ارتباط ssh استفاده می شود

تغییر پسورد کاربر admin

برای تغییر پسورد کاربر admin از دستور زیر استفاده می‌کنیم :

soodar1(config)# password
Changing password for admin.
(current) UNIX password: 
Enter new UNIX password: 
Retype new UNIX password: 

تغییر پسورد enable

برای تغییر پسورد Enable از دستور زیر استفاده می‌کنیم :

soodar1(config)# enable password test
soodar1(config)# do write

تغییر پسورد enable config

برای تغییر پسورد enable config از دستور زیر استفاده می‌کنیم :

soodar1(config)# enable config password confpass
soodar1(config)# do write

✔️ نکته

اگر در زمان enable کردن ، پسورد enable config را به جای پسورد enable وارد کنید لازم نیست در هر بار ورود به حالت config پسورد را وارد کنید . اما اگر در زمان enable کردن از پسورد enable استفاده کنید و سپس پسورد config را وارد نمایید هر بار برای وارد شدن به حالت config از شما پسورد می خواهد .

ذخیره پسورد به صورت رمز شده

کافی است دستور زیر را وارد نمایید تا پسورد ها در تنظیمات به صورت رمز شده ذخیره و نمایش داده شود :

soodar1(config)# service password-encryption

✔️ نکته

اگر این دستور را no کنید و بخواهید رمز شدن پسورد ها را غیر فعال کنید تمامی پسورد هایی که تنظیم کرده اید حذف می شود و باید مجدد آن ها را تنظیم کنید .

تغییر ip پورت SSH

به صورت پیش فرض پورت ge0 (اولین پورت) با آدرس 192.168.1.55 و نت مسک 24 برای ssh در سودار تنظیم شده است و شما در صورت نیاز می توانید آن را تغییر دهید .