Password recovery

password recovery

اگر رمز عبور روتر را فراموش کردید برای تنظیم مجدد آن باید از ایمیج ریکاوری سودار استفاده کنید . این ایمیج باید روی یک فلش به صورت bootable نوشته شود و پس از آن فلش را به روتر متصل کنید و از روی آن بوت شوید . بعد از اینکه روتر از روی فلش بوت شد شما گزینه هایی برای ری ست کردن می بینید و می توانید رمز عبور و همچنین تنظیمات روتر را ری ست کنید .

✔️ نکته

دقت شود با ری ست کردن رمز عبور ، رمز عبور شما به admin تغییر می کند .

ری ست کردن تنظیمات فقط تنظیمات روتری را به حالت پیش فرض بر می گرداند و تنظیمات سیستمی مانند رمز عبور کاربر و ساعت سیستم و کلیدها و … تغییر نمی کند .

با ری ست کردن تنظیمات در اینترفیس ge0 شما (اولین اینترفیس روتر) ip به آدرس 192.168.1.55/24 تنظیم می شود .