Console

console

برای اتصال فیزیکی به روتر سودار دو راه وجود دارد :

  1. اتصال از طریق پورت سریال

با استفاده از نرم افزار های موجود ویندوزی یا لینوکسی برای ارتباط سریال و تنظیمات زیر می توانید به کنسول سودار وصل شوید :
baudrate = 115200
type = 8n1
  1. اتصال با استفاده از مانیتور و کی بورد

در این حالت کافی است یک مانیتور و کی بورد به روتر وصل کنید و روتر را تنظیم کنید

دقت کنید هنگام خارج شدن از کنسول حتما از حالت config و enable خارج شوید چون با خارج شدن از کنسول حالت قبلی باقی می ماند و اگر enable باشد با وصل شدن مجدد enable خواهد بود .