مانیتورینگ

Monitoring

روتر سودار از پروتکل snmp پشتیبانی می کند . شما می توانید با تنظیم snmp-server روتر سودار را مانیتور کرده و پارامتر های مربوط به اینترفیس ها و دیگر بخش های روتر را مانیتور نمایید

soodar1(config)# snmp-server user USER auth <md5|sha> PASSWORD [priv des56 PRIV]