مسیریابی پویا

مسیریابی پویا

مسیریابی پویا با استفاده از پروتکل های متفاوتی انجام می‌پذیرد که ما نحوه پیکربندی و استفاده چند پروتکل معروف و کاربردی مسیریابی را شرح می‌دهیم این موارد شامل مسیریابی های زیر می باشد:

  1. BGP
  2. IS-IS
  3. OSPF
  4. OSPF6
  5. RIP
  6. RIPng