مسیریابی پویا

مسیریابی پویا

مسیریابی پویا با استفاده از پروتکل های متفاوتی انجام می‌پذیرد که ما نحوه پیکربندی و استفاده چند پروتکل معروف و کاربردی مسیریابی را شرح می‌دهیم این موارد شامل مسیریابی های زیر می باشد:

  1. BGP
  2. EIGRP
  3. IS-IS
  4. OSPF
  5. OSPF6
  6. RIP
  7. RIPng